Forskarskolan - Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten

Välkommen forskarskolans senaste tillskott av doktorander!

Välkommen forskarskolans senaste tillskott av doktorander!

Den första september välkomnades forskarskolans senaste tillskott, åtta doktorander, till de fyra medverkande lärosätena och nu i mitten av månaden hade de sin första gemensamma träff inom ramen för forskarskolans introduktionskurs. Under de kommande fyra åren ska dessa åtta bedriva praktiknära och behovsinriktad forskning rörande flera av socialtjänstens verksamhetsområden parallellt med sina arbeten i socialtjänsten.

Att skapa en gynnsam miljö för forskning och praktik i socialt arbete i samverkan

Att skapa en gynnsam miljö för forskning och praktik i socialt arbete i samverkan

Nyfikenhet, engagemang, resurser – vad krävs egentligen för att skapa bra förutsättningar för praktiknära forskning och forskningsnära praktik? Syftet med konferensen var att lyfta möjligheter och utmaningar med olika former av forskning och praktik i samverkan, utbyta erfarenheter samt vara en mötesplats för forskare och yrkesverksamma i socialtjänsten med chans till att knyta kontakter. Totalt deltog 150 personer under konferensen, som gav värdefulla insikter om vikten av forskningsbaserad praktik.