Konferens 2021 - Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten

Stort tack

Tack till alla er som deltog under Fokus: forskning i socialtjänsten den 10 februari 2021, denna gång i digitalt format. Nästa år ser vi fram emot att välkomna er till Växjö den:

9 februari 2022


Presentationer från dagen

Medskapande i socialt arbete

Helena Blomberg-Kroll, professor i socialt arbete vid Helsingfors universitet


Parternskap på lika villkor till nytta för praktiken

Petra West Stenkvist, enhetschef på strategiska avdelningen, arbetsmarknads- och socialförvaltningen i Malmö stad

Johan Larsson Boström, Utvecklingschef, Socialförvaltningen i Lunds kommun


Inför konferensen skapades också ett postergalleri för presentation av pågående forskningsprojekt inom forskarskolan.


Om konferensen

Forskarskolan ska verka som ett nav för utveckling och spridning av tvärvetenskaplig välfärdsforskning i Sverige, med stark anknytning till akademin och den intresserade publiken.

En del i att tillgängliggöra den kunskap som forskarskolan kommer att producera är att arrangera en årlig nationell konferens (Fokus: forskning i socialtjänsten) för socialtjänsten och andra organisationer som verkar inom området.

Under konferensen ska forskarskolans doktorander presentera sina resultat tillsammans med inbjudna talare som presenterar och diskuterar olika områden och perspektiv på socialt arbete.


ordmoln
Ordmolnet sammanfattar konferensdagen genom de presentationer som hölls, samtal som fördes samt efterföljande deltagarutvärdering. Stort tack!

Titta på samtal från konferensen


Medskapande i socialt arbete

Professor Helena Blomberg-Kroll från Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet pratar i detta inslag om stärkt brukarinflytande och klientdelaktighet.


Att ta steget – med en fot i praktiken och en fot i forskningen

Tre av forskarskolans doktorander och tillika yrkesverksamma inom olika delar av socialtjänsten i tre av forskarskolans deltagande kommuner, Petra Höglund, Växjö kommun, Lejla Mesinovic, Göteborgs Stad och Maria Grönte, Staffanstorps kommun, pratar i detta inslag om att ta steget.


Doktor – i praktiken

I detta samtal som visades under Fokus: forskning i socialtjänsten möts Margareta Forsberg, FoU-chef för Göteborgsregionen FoU i Väst och Camilla Blomqvist, direktör för funktionsstödsförvaltningen i Göteborgs nytillträdda stadsledning för att prata om att vara disputerad i praktiken och hur det är att göra karriär helt eller delvis utanför akademin – en väg som inte alltid varit helt spikrak.

Samtalet modereras av forskarskolans representant vid Göteborgs universitet, Anette Skårner som är docent i socialt arbete och som i många år arbetat med och nära Göteborgs stad i olika samarbeten.


Partnerskap på lika villkor till nytta för praktiken

Med utgångspunkt i ett systemperspektiv pratar Petra West Stenkvist, enhetschef i Malmö stad och Johan Larsson Boström, utvecklingschef i Lunds kommun i detta inslag om hur forskning och praktik tillsammans ska kunna bidra till en bättre socialtjänst och skapa samhällsnytta. I samtalet lyfts förutsättningar för detta genom bl.a. samsyn, styrning och gemensamma arenor samt exempel på prövning och utveckling av testbäddar för att utveckla nya arbetssätt.