fbpx
lila frågetecken i hög

TACK!

Tack till alla er som deltog under Fokus: forskning i socialtjänsten den 9 februari 2022.  Dagen tematiserades kring etik i socialt arbete och innehöll även presentationer från forskarskolans doktorander om de pågående forskningsprojekten inom barn, unga och familj. För er som inte hade möjlighet att vara med i under dagen, finns inspelningar från dagen. Inspelningarna ligger uppe en månad framöver. Vi ser fram emot att välkomna er till nästa års konferens!

8 mars 2023


Presentationer från dagen


Etik och hållbar förändring
i det sociala arbetet

Philip Lalander, professor i socialt arbete, Linnéuniversitetet


Utmaningar och gränsdragningar vid kliniska studier och forskning inom social verksamhet – utifrån ett etikprövningsperspektiv

Jesper Lundgren, universitetslektor och docent i Psykologi, Leg. Psykolog samt vetenskaplig sekreterare i Etikprövningsmyndigheten


Praktiknära forskningsetik

Hildur Kalman, professor i socialt arbete och docent i vetenskapsteori, Umeå universitet


Verksamhetsetik – inom forskningen och socialtjänsten

Bengt Brülde, professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet


Professionsetik i praktiken

Johanna Gustafsson Lundberg, docent i teologisk etik, Lunds universitetOm konferensen

Forskarskolan ska verka som ett nav för utveckling och spridning av tvärvetenskaplig välfärdsforskning i Sverige, med stark anknytning till akademin och den intresserade publiken.

En del i att tillgängliggöra den kunskap som forskarskolan kommer att producera är att arrangera en årlig nationell konferens (Fokus: forskning i socialtjänsten) för socialtjänsten och andra organisationer som verkar inom området.

Under konferensen ska forskarskolans doktorander presentera sina resultat tillsammans med inbjudna talare som presenterar och diskuterar olika områden och perspektiv på socialt arbete.

Ordmolnet sammanfattar konferensdagen genom de presentationer som hölls, frågor som ställdes och efterföljande återkoppling. Stort tack!