12 doktorander till de sista platserna i forskarskolan

12 doktorander till de sista platserna i forskarskolan

Under våren genomförde forskarskolan den sista utlysningen inom ramen för projektet som ingår i satsningen på tillämpad välfärdsforskning. Utlysningen riktade sig till alla socialtjänstens verksamhetsområden och resulterade i att 12 yrkesverksamma nu antagits till fyra års forskarstudier på halvtid vid någon av forskarskolans medverkande universitet, i kombination med fortsatt arbete i socialtjänsten.

Unikt samarbete i forskningsprojekt om moralisk stress och aktörskap i svensk äldreomsorg

Unikt samarbete i forskningsprojekt om moralisk stress och aktörskap i svensk äldreomsorg

Projektet är unikt eftersom forskningen även utförs i samarbete med tre yrkesgrupper inom äldreomsorgen, lokala politiker och fackliga organisationer i tre kommuner, samt två utbildningsanordnare inom vård och omsorg. Projektet kommer leda till ökad kunskap om hur moraliskt aktörskap kan främjas och bidra till en ökad kvalitet inom äldreomsorgen.