12 doktorander till de sista platserna i forskarskolan

12 doktorander till de sista platserna i forskarskolan

Under våren genomförde forskarskolan den sista utlysningen inom ramen för projektet som ingår i satsningen på tillämpad välfärdsforskning. Utlysningen riktade sig till alla socialtjänstens verksamhetsområden och resulterade i att 12 yrkesverksamma nu antagits till fyra års forskarstudier på halvtid vid någon av forskarskolans medverkande universitet, i kombination med fortsatt arbete i socialtjänsten.

Unikt samarbete i forskningsprojekt om moralisk stress och aktörskap i svensk äldreomsorg

Unikt samarbete i forskningsprojekt om moralisk stress och aktörskap i svensk äldreomsorg

Projektet är unikt eftersom forskningen även utförs i samarbete med tre yrkesgrupper inom äldreomsorgen, lokala politiker och fackliga organisationer i tre kommuner, samt två utbildningsanordnare inom vård och omsorg. Projektet kommer leda till ökad kunskap om hur moraliskt aktörskap kan främjas och bidra till en ökad kvalitet inom äldreomsorgen.

Forskarstudier & socialtjänst under pandemins påverkan

Forskarstudier & socialtjänst under pandemins påverkan

Pandemins intåg har fört med sig stora förändringar och vi har fått vänja oss vid att både ställa om och ställa in. I denna artikel berättar Kristin Arve och Maria Svensson, doktorander i forskarskolan som båda arbetar på socialförvaltningen i Lund, om sina forskningsprojekt och vad det senaste året har inneburit för forskarstudierna och för socialtjänstens arbete samt brukare.