Konferens 2024

Tack!

Ett stort tack till alla som deltog under Fokus: forskning i socialtjänsten den 7 mars 2024, både på plats i Göteborg och digitalt. Det var rekordmånga deltagare på årets konferens! Konferensen hade över 700 anmälda, från Luleå i norr till Simrishamn i söder.


Konferensdagen spelades in, ta gärna del av de inspelade presentationerna här nedanför. Kontakta info@forskarskolanfys.se vid intresse att ta del av några särskilda presentationsbilder.

Kunskap i socialtjänsten –
Många perspektiv
Vem vet bäst?

På spaning i samtid och framtid


Riskfaktorer för våldsutövande i nära relation
Vad vi vet om tidsföljd – korrelation eller kausalitet?

Lisa Norén, Helsingborgs Stad och Lunds universitet

Äldres upplevelser av att flytta in på äldreboende
Linda Arvidsson, Malmö stad och Lunds universitet

Existentiell förståelse av frihet
i arbetet med HVB-placerade ungdomar
Johan Assarsson, Lunds kommun och Lunds universitet


Skydd och föräldrakontakt
Socialsekreterares och vårdnadshavares perspektiv på skyddsansvaret i barnavårdsutredningar

Emma Rindeskog
Ludvika kommun och Malmö universitet

Att söka kunskap genom att synliggöra barn
Deras situation och berättelser

Ulrika Lilja, Göteborgs Stad och Göteborgs universitet
Martina Jensen, Växjö kommun och Linnéuniversitetet


Vi ses igen 6 mars 2025 i Malmö!


Om konferensen

Forskarskolan verkar som ett nav för utveckling och spridning av tvärvetenskaplig välfärdsforskning i Sverige, med stark anknytning till akademin och den intresserade publiken.En del i att tillgängliggöra den kunskap som forskarskolan producerar är att arrangera en årlig nationell konferens (Fokus: forskning i socialtjänsten) för socialtjänsten och andra organisationer som verkar inom området.

Under konferensen ska forskarskolans doktorander presentera sina resultat tillsammans med inbjudna talare som presenterar och diskuterar olika områden och perspektiv på socialt arbete.