Stort tack!

Ett varmt tack till er alla som deltog under Fokus: forskning i socialtjänsten den 8 mars 2023, både på plats i Växjö och digitalt. Vi är otroligt glada för det stora intresset, framförallt från socialtjänsten runt om i Sverige. Bland de 650 personer som anmält sig till konferensen fanns över 80 kommuner representerade!

Konferensen bjöd på en heldag om socialtjänsten som den kunskapande arbetsplatsen. Forskarskolans yrkesverksamma doktorander stod för merparten av det spännande innehållet som både handlade om pågående forskning och olika sätt att kunskap- och kompetensutveckla i socialtjänsten. Med representation från politik, praktik och forskning erbjöds en heltäckande och fullspäckad dag med möjlighet till att förkovra sig i olika perspektiv på kunskapsutveckling.

Konferensdagen spelades in och det finns möjlighet att ta del av de inspelade presentationerna här nedanför. Kontakta info@forskarskolanfys.se vid intresse att ta del av några särskilda presentationsbilder.

Inledningstal

Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall

Hur kan en evidensbaserad praktik förverkligas i svenska glesbygdskommuner?

Magnus Bergmark, socionom och fil.dr. i socialt arbete tillsammans med två representanter från Åre kommun, Marie Vackermo, projektledare och Andreas Backlund, arbetsmarknadskoordinator

Lärande i en digital värld:
Människan som en kognitiv hybrid

Roger Säljö, senior professor i pedagogisk psykologi

Att söka kunskap genom utredning, forskning och delaktighet med barn och unga

Sexuell hälsa – ett område för barnavårdsutredning
Robin Björkas
Existentiella frågor hos placerade tonåringar inom den sociala barnavården Hur erfarenheter från yrkeslivet lagt grunden till en forskningsfråga
Johan Assarsson
Ett pågående verksamhetsprojekt med fokus på barns delaktighet
Heléne Hardenstedt och Nina Bjelke

Etik, praktik och forskning inom vård och omsorg

Reflektioner kring sexuella erfarenheter och gränsdragningar hos unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning
Anna Hart
Att vara FYS-doktorand i Malmö stads äldreomsorg
Linda Arvidsson & Malin Björk
Tillsammans med kollegor från Malmö stad

Vägar till kunskap och reflektion i och för socialtjänstarbetet

Individbaserad systematisk uppföljning + reflektion = kunskap?
Petra Höglund
Barn, föräldrar och socialarbetare – tre källor till kunskap om hur barns deltagande i socialtjänstens stödgrupper förverkligas
Maria Svensson
Vad kan sociala akter säga oss om världen utanför dokumenten? Funderingar kring att använda sekundärdata i socialvetenskaplig forskning
Kerstin Tingberg

Barns tillhörighet och delaktighet

Att höra till – Familjehemsplacerade och vårdnadsöverflyttade barns berättelser om familjetillhörighet
Sara Larsson
Hur skapas barns delaktighet i socialtjänstens öppenvård?
Annica Markström

Våld i nära relation

Riskmarkörer och kunskapsanvändning: Hur kan socialtjänsten förebygga våld i nära relation?
Lisa Norén

Unga och tramadol

Unga och tramadol
Kristin Arve

Kunskapsbaserat arbete och kompetensutveckling i socialtjänsten

Den kunskapssökande arbetsplatsen
Harald Gegner tillsammans med kollegor från Lunds kommun
Vår socialförvaltnings arbete med (och utmaningar kring) kompetensutveckling
Christina Evaldsson och Martin Sinclair

Att arbeta med brukarmedverkan och brukarinflytande i praktiken

Att mötas och utveckla verksamheten tillsammans
Ett praktiskt exempel på brukarinflytande, kunskapsutbyte och forskningsimplementering
Lina Wallberg tillsammans med kollegor från Göteborgs Stad


Att ge förutsättningar för en kunskapande organisation
Dana Hagström och Malin Schenström

Vi ses igen 7 mars 2024 i Göteborg!


Om konferensen

Forskarskolan verkar som ett nav för utveckling och spridning av tvärvetenskaplig välfärdsforskning i Sverige, med stark anknytning till akademin och den intresserade publiken.En del i att tillgängliggöra den kunskap som forskarskolan producerar är att arrangera en årlig nationell konferens (Fokus: forskning i socialtjänsten) för socialtjänsten och andra organisationer som verkar inom området.

Under konferensen ska forskarskolans doktorander presentera sina resultat tillsammans med inbjudna talare som presenterar och diskuterar olika områden och perspektiv på socialt arbete.