Ambassadörer

Forskarskolan har fem ambassadörer fördelade vid de fyra universiteten som tillsammans driver forskarskolan.

Forskarskolan har fem universitetsambassadörer som under 2024-2025 ska arbeta med att hitta hållbara strukturer för samverkan och kunskapsutveckling.

Ambassadörernas uppdrag handlar om att underlätta för samverkan mellan universitet och socialtjänst och att arbeta med kunskapsutveckling som passar in i socialtjänstens vardag. Målet är att skapa en grund som kan leva vidare även efter att forskarskolan har upphört.

Har du en idé som du gärna vill samarbeta kring? Ta gärna kontakt med ambassadörerna.
Sara Hultqvist
Lunds universitet
Katarina Hollertz
Göteborgs universitet
Torkel Richert
Malmö universitet
Sofia Enell
Linnéuniversitetet
Martin Kvist
Linnéuniversitetet