Forskarskolans råd


Forskarskolans två råd finns för att på olika sätt ge stöd i utformningen och den strategiska utvecklingen av forskarskolan.

Professionsrådet består av representanter som med sin praktiska kunskap bidrar med ett värdefullt tvärdisciplinärt perspektiv.

Vetenskapsrådet består av framstående forskare med expertis inom relevanta områden för att genom detta kunna ge forskarskolan kontinuerligt stöd.

Läs mer om forskarskolans representanter i professionsrådet och vetenskapsrådet nedan.

Forskarskolans vetenskapsråd tillsammans med styrgruppen.Professionsråd

Fredrik Hjulström
Akademikerförbundet SSR

Socialpolitisk chef på Akademikerförbundet SSR och utbildad socionom. Har tidigare arbetat som socialsekreterare och chef inom socialtjänsten samt på Socialstyrelsen, Nordens välfärdscenter, Sveriges Kommuner och Regioner och som utredningssekreterare på Regeringskansliet.

Anna Burston
Föreningen Sveriges Socialchefer

Ledamot i riksstyrelsen för Föreningen Sveriges Socialchefer och ordförande i FSS Skåneavdelning samt utbildad socionom. Verksamhetschef för socialpsykiatrin i Lunds kommun. Har arbetat som chef och processledare på olika nivåer, särskild erfarenhet av samverkan och implementering av integrerade arbetsformer.

Sara Roxell
Vision

Arbetar på Vision som socialpolitisk strateg och utbildad socionom. Tidigare arbetat som socialsekreterare och chef inom socialtjänsten, handläggare och samordnare på Sveriges Kommuner och Landsting, departementssekreterare på Socialdepartementet samt politiskt sakkunnig åt dåvarande barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Anneli Jäderland
SKR

Socionomexamen, Umeå universitet – 86 och därefter många arbetsår i socialtjänsten på flera platser i landet. Sedan 2003 på nationell nivå, Socialstyrelsen, för stöd till kunskapsutveckling i socialtjänsten och sedan 2013 på Sveriges Kommuner och Regioner. I mitt arbete på SKL är kunskapsutveckling inom socialtjänsten, evidensbaserad praktik, partnerskapet för stöd till kunskapsutveckling i socialtjänsten i fokus.


Vetenskapsråd

Terje Ogden
Seniorprofessor

Terje Ogden (fil.dr) är seniorforskare och tidigare forskningsdirektör vid NUBU och professor vid psykologiska institutionen, universitetet i Oslo. Han är chef för programstyrelsen för forskning och innovation inom utbildningssektorn (FINNUT) i Norges forskningsråd.

Helena Blomberg-Kroll
Professor

Helena Blomberg-Kroll är professor och forskningsledare vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Hennes forskningsintressen berör social- och samhällspolitiken samt socialt arbete.

Lars Hansson
Seniorprofessor

Lars Hansson är seniorprofessor inom psykisk hälsa och psykiatrisk hälso- och sjukvårdsforskning. Hans forskning har ett fokus på personer med allvarlig psykisk sjukdom och deras livssituation, behandling och rehabilitering.

Sofia Kjellström
Professor

Sofia Kjellström är professor i kvalitetsförbättring och ledarskap vid Jönköping Academy for Improvements of Health and Welfare. Hennes specialområde är vuxenutvecklingsteorier som visar att människor har kvalitativt olika komplexa sätt att tolka och hantera händelser. Projekt bedrivs inom b.la ledar- och ledarskapsutveckling, innovation, förbättringsarbete.