Nya ambassadörer ska samverka med socialtjänsten

Forskarskolan har tillsatt fem universitetsambassadörer som under de kommande två åren ska arbeta med att hitta hållbara strukturer för samverkan och kunskapsutveckling. Uppdraget handlar om att underlätta för samverkan mellan universitet och socialtjänst och att arbeta med kunskapsutveckling som passar in i socialtjänstens vardag. Målet är att skapa en grund som kan leva vidare även efter att forskarskolan har upphört.

De nytillsatta ambassadörerna (fr. v): Sofia Enell (Linnéuniversitetet) Martin Kvist (Linnéuniversitetet), Torkel Richert (Malmö universitet), Sara Hultqvist (Lunds universitet) och Katarina Hollertz (Göteborgs universitet).

Sedan tidigare finns kommunambassadörer inom forskarskolan, ett uppdrag som erbjuds forskarskolans doktorander efter att de är färdiga med sina studier. Ambassadörerna på universiteten kommer att ha nära samarbete med ambassadörerna i kommunerna. När forskarskolan upphör är målet att varaktiga strukturer för fortsatt kunskapscirkulation har etablerats, vilket gagnar både socialtjänstens kunskapsutveckling och universitetens möjligheter att utveckla och erbjuda relevant forskning och utbildning. Universitetsambassadörerna har 20 % tjänst per universitet och år.

Universitet och socialtjänst har mycket att lära av varandra och jag ser hoppfullt fram emot ett fruktbart samarbete för båda parter framöver.

Sara Hultqvist
Universitetsambassadör från Socialhögskolan vid Lunds universitet

Kunskapscirkulation

Från vetenskapligt håll handlar ‘Kunskapscirkulation’ om att trotsa tanken på att vetenskaplig kunskap endast ska spridas från sändare till mottagare eller från centrum till periferi (Secord, 2004). Begreppet öppnar för en syn på kunskap som ständigt föränderlig eftersom den befinner sig i rörelse. Kunskapen kan på så sätt färdas från centrum till periferin, men också från periferin till centrum och att den på så sätt utvecklas efterhand.

Att se kunskapen som att den befinner sig i ständig rörelse skapar ett aktörskap genom hela kunskapsprocessen. Kunskapandet är inte något som bara ska kommuniceras utan att själva kommunicerandet är också en del av den vetenskapliga kunskapsprocessen.

Lars Plantin
Föreståndare för FYS vid Malmö universitet
Nya ambassadörer ska samverka med socialtjänsten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *