Kontakt


För allmänna frågor kring forskarskolan samt för press och informationsmaterial, vänligen kontakta forskarskolans koordinator och kommunikatör.

För mer specifika frågor kring forskarutbildningen och forskning i socialt arbete, vänligen kontakta någon av forskarskolans föreståndare.


Sofia Rydh
Koordinator och kommunikatör
E-postLinkedIn
Kerstin Svensson
Föreståndare, Lunds universitet
E-postHemsida
Lars Plantin
Föreståndare, Malmö universitet
E-postHemsida