Välkommen forskarskolans senaste tillskott av doktorander!

Den första september välkomnades forskarskolans senaste tillskott, åtta doktorander, till de fyra medverkande lärosätena och nu i mitten av månaden hade de sin första gemensamma träff inom ramen för forskarskolans introduktionskurs. Under de kommande fyra åren ska dessa åtta  bedriva praktiknära och behovsinriktad forskning rörande flera av socialtjänstens verksamhetsområden parallellt med sina arbeten i socialtjänsten.

De antagnas forskningsprojekt rör samsjuklighet, upplevd omsorgskvalitet bland äldre, en ny pedagogisk struktur på LSS-boenden, stress i samband med flytt till särskilt boende, familjeverksamhet och syskonplaceringar inom familjehemsvården samt sexuell hälsa bland unga med substansmissbruk och sexuellt våld bland HBTQ-personer med intellektuell funktionsnedsättning.

De sex kommuner som deltar genom denna antagning till forskarskolan är Malmö stad med tre  doktorander och Karlskrona, Kalmar, Nybro, Region Gotland och Göteborgs stad med en doktorand vardera. De åtta doktoranderna har fördelats mellan de fyra medverkande universiteten med tre vid Malmö universitet, två vid Lunds universitet, två vid Linnéuniversitetet och en vid Göteborgs universitet.

Forskarskolan som nu totalt har 18 doktorander ser med spänning och entusiasm fram emot att vara med i deras kommande arbete och dela de kommande forskningsresultaten med socialtjänsten och samhället i stort.

De antagna doktoranderna från vänster, Sofia Bergholtz (Malmö. MAU), Anna Hart (Malmö, MAU), Robin Björkas (Gotland, MAU), Linda Arvidsson (Malmö, LU), Sara Larsson (Göteborg, GU), Helene Hardenstedt (Karlskrona, LU), Sara Zoric (Nybro, LNU), Linda Erlandsson (Kalmar, LNU)

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS) är en del av en långsiktig satsning på välfärdsforskning i Sverige, finansierat av Forte – forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Ansökningsperioden för forskarskolans tredje och sista utlysning kommer att vara öppen mellan 1 december 2020 och 1 mars 2021.


Välkommen forskarskolans senaste tillskott av doktorander!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *