Forskarutbildningen innebär ett gemensamt åtagande från både arbetsgivare och lärosäte vilket betyder att arbetsgivaren ska vara aktivt involverad under hela doktorandens studietid. Kontinuerlig karriärplanering för den forskarstuderande medarbetaren och kunskapsdelning tillsammans med arbetsgivaren är hörnstenar i forskarskolans verksamhet. Forskarskolan står för 25 % av lönen, dvs. för halva forskarutbildningstiden.

Vilken är arbetsgivarens roll?
Vilken är arbetsgivarens roll?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *