Räcker det med en socionomexamen för att vara behörig? - Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten

Nej, en socionomexamen efter 2007 innebär 210 högskolepoäng och räknas som grundnivå, även om en termin är på avancerad nivå. För att vara behörig till forskarutbildning krävs 240 högskolepoäng, varav minst 60 på avancerad nivå.

Räcker det med en socionomexamen för att vara behörig?

Comment on this FAQ

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *