Hur går ansökan och antagning till? - Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten

Ansökan sker till Lunds universitet som samordnar ansökningsprocessen. Anvisningar kommer att finnas vid utlysningen och man kommer i ansökan att kunna ange vilket av de fyra ingående lärosätena man helst vill vara placerad. Ansökningarna kommer sedan att bedömas av forskarskolans styrgrupp gemensamt, och därefter kommer samtal att ske med den sökande och dennes arbetsgivare. Det är viktigt att tänka på att ansökan sker i konkurrens, det är de tio mest kvalificerade som kommer att antas.

Hur går ansökan och antagning till?

Comment on this FAQ

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *