En forskningsplan för en planerad licentiatuppsats ska omfatta cirka 3 sidor exkl. referenser. Planen bör innehålla en problemformulering och forskningsfrågor, orienterande kommentarer om forskningsområdet, en redogörelse för en eller flera planerade studier och metodologiska överväganden för dessa. Planen ska visa tänkbar inriktning för den sökandes forskning och utgör ett underlag för att bedöma den sökandes förmåga att identifiera potentiellt intressanta frågor och diskutera metod i förhållande till planerad forskning.

Forskarskolan erbjuder stöd i formulering av forskningsplaner. Kontakta forskarskolans ambassadörer för detta. Vid behov finns exempelplan att titta på, hör av dig till forskarskolans koordinator för detta.

Vad ska en forskningsplan innehålla?
Vad ska en forskningsplan innehålla?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *