Efter forskarskolan är förhoppningen att den som deltagit ska vara ett lysande exempel på en forskande praktiker, en expert på sitt forskningsområde och en ambassadör samt viktig aktör för att vidare koppla ihop socialtjänsten med forskning inom socialt arbete och stärka praktiknära forskning och det samarbete som sker därigenom.

I deltagandet i forskarskolan ingår karriärplanering och kontinuerlig dialog mellan arbetsplats/arbetsgivare och lärosäte. Detta för att skapa så bra förutsättningar som möjligt för att hitta fortsatt motivation till att verka inom det praktiska fältet även efter avslutad forskarutbildning. Syftet med forskarskolan är att kunskapsstärka praktiken och är en del i bidra till kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Förutom den värdefulla kunskap som den forskarstuderande medarbetaren bidrar med genom sin forskning, är själva medverkan och engagemanget viktigt för att öka intresset för forskning och systematisk kunskap samt inspirera fler inom socialtjänsten till att vidareutbilda sig. Genom forskarskolan kommer ett stort nätverk av forskare och praktiker att byggas upp och förhoppningen är att detta ska leva vidare och skapa synergier i form av framtida samarbeten och samverkan kommuner och lärosäten emellan.

Vad händer efter forskarskolan?
Vad händer efter forskarskolan?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *