Arbetsgivaren kommer årligen tillsammans med doktoranden och universitetet att följa upp doktorandens utveckling. Arbetsgivaren och arbetsplatsen kommer också att bjudas in till flertalet seminarier både på universitetet och arbetsplatsen under studietiden. Arbetsplatsen kommer även få möjlighet att följa övriga doktoranders forskning inom forskarskolan. Arbetsplatsen får också möjlighet att kostnadsfritt delta vid forskarskolans årliga konferens Fokus: forskning i socialtjänsten.

Se denna flik om forskarskolan för att läsa om vad arbetsgivare säger om deltagandet i forskarskolan.

Vad får arbetsplatsen ut av deltagandet i forskarskolan?
Vad får arbetsplatsen ut av deltagandet i forskarskolan?