Vad får arbetsplatsen ut av deltagandet i forskarskolan? - Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten

Arbetsgivaren kommer årligen tillsammans med doktoranden och universitetet att följa upp doktorandens progression. Arbetsgivaren och arbetsplatsen kommer också att bjudas in till flertalet seminarier både på universitetet och arbetsplatsen under studietiden. Arbetsplatsen kommer även få möjlighet att följa övriga doktoranders forskning inom forskarskolan.

Vad får arbetsplatsen ut av deltagandet i forskarskolan?