Utlysning 2 öppnar i slutet på 2019 och stänger under våren 2020.
Mellan 2019–2021 kommer forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten att anta sammanlagt 30 doktorander för halvtidsstudier under fyra år.

En förutsättning för antagning är att ansökan sker med arbetsgivarens stöd. Ett avtal mellan universitet och arbetsgivare kommer att upprättas i samband med antagning.

Ansökningsperioden har nu öppnat, du hittar utlysningen här. Att fundera på är potentiella forskningsområden att studera samt att tala med din arbetsgivare om möjligheterna att delta i forskarskolan.

Ansökan ska förutom CV och personligt brev innehålla en forskningsplan, ett intyg från arbetsgivaren samt självständiga arbeten (uppsats). I ansökan väljs även prioriterat lärosäte vid antagning.

Vad är en forskningsplan?

En forskningsplan för en planerad licentiatuppsats ska omfatta cirka 3 sidor exkl. referenser. Planen bör innehålla en problemformulering och forskningsfrågor, orienterande kommentarer om forskningsområdet, en redogörelse för en eller flera planerade studier och metodologiska överväganden för dessa. Planen ska visa tänkbar inriktning för den sökandes forskning och utgör ett underlag för att bedöma den sökandes förmåga att identifiera potentiellt intressanta frågor och diskutera metod i förhållande till planerad forskning.

Forskarskolan erbjuder stöd i formulering av forskningsplaner. Kontakta forskarskolans ambassadörer för detta.

Inför ansökan

Comment on this FAQ

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *