Stort tack!


Tack till alla er som deltog under Fokus: forskning i socialtjänsten med tema praktiknära forskning & forskningsnära praktik.

Här kan du titta på och ladda ner presentationerna från konferensen:


Om konferensen

Forskarskolan ska verka som ett nav för utveckling och spridning av tvärvetenskaplig välfärdsforskning i Sverige, med stark anknytning till akademin och den intresserade publiken.

En del i att tillgängliggöra den kunskap som forskarskolan kommer att producera är att arrangera en årlig nationell konferens (Fokus: forskning i socialtjänsten) för socialtjänsten och andra organisationer som verkar inom området.

Under konferensen ska forskarskolans doktorander presentera sina resultat tillsammans med inbjudna talare som presenterar och diskuterar olika områden och perspektiv på socialt arbete.

Vilka förutsättningar krävs och vilka möjligheter finns för samverkan mellan forskning och praktik i socialt arbete?

Under Fokus: forskning i socialtjänsten den 5 februari ställdes ovan fråga till konferensdeltagarna – svaren omvandlades till ett ordmoln.