Intresseanmälan till årets konferens med tema praktiknära forskning & forskningsnära praktik har öppnat!

Anmälan sker här.


Forskarskolan ska verka som ett nav för utveckling och spridning av tvärvetenskaplig välfärdsforskning i Sverige, med stark anknytning till akademin och den intresserade publiken.

En del i att tillgängliggöra den kunskap som forskarskolan kommer att producera är att arrangera en årlig nationell konferens för socialtjänsten och andra organisationer som verkar inom området.

Under konferensen ska forskarskolans doktorander presentera sina resultat tillsammans med inbjudna talare som presenterar och diskuterar olika områden och perspektiv på socialt arbete.

Forskarskolans konferens Fokus: forskning i socialtjänsten går av stapeln 5 februari på Grand Hotel i Lund.