Vad är forskarskolan? - Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS) är en långsiktig satsning på kompetensuppbyggnad i socialtjänsten som pågår mellan 2019–2026. Forskarskolan ska under dessa år producera forskning av hög vetenskaplig kvalitet baserat på forskningsbehov hos användare och yrkesverksamma inom socialtjänsten.

Vad är forskarskolan?

Comment on this FAQ

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *