Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten (FYS) är en långsiktig satsning på kompetensuppbyggnad i socialtjänsten som pågår mellan 2019–2026. Forskarskolan ska under dessa år producera forskning av hög vetenskaplig kvalitet baserat på forskningsbehov hos användare och yrkesverksamma inom socialtjänsten.

Vad är forskarskolan?
Vad är forskarskolan?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *