Forskarskolan är en del av, och finansieras genom, Fortes nationella forskningsprogram för tillämpad välfärd som i sin tur baseras på regeringens forskningsproposition från 2016. Tanken är att den nationella satsningen ska bidra till en långsiktig kunskapsbyggnad i socialtjänsten, baserat på implementering och användning av forskning i klientbaserat socialt arbete.

Vad är tanken bakom forskarskolan?
Vad är tanken bakom forskarskolan?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *