Att skapa en gynnsam miljö för forskning och praktik i socialt arbete i samverkan

Att skapa en gynnsam miljö för forskning och praktik i socialt arbete i samverkan

Nyfikenhet, engagemang, resurser – vad krävs egentligen för att skapa bra förutsättningar för praktiknära forskning och forskningsnära praktik? Syftet med konferensen var att lyfta möjligheter och utmaningar med olika former av forskning och praktik i samverkan, utbyta erfarenheter samt vara en mötesplats för forskare och yrkesverksamma i socialtjänsten med chans till att knyta kontakter. Totalt deltog 150 personer under konferensen, som gav värdefulla insikter om vikten av forskningsbaserad praktik.

Forskarskolans informationsträff

Vill du veta mer om möjligheten till att knyta praktik närmare forskning? Den 2 december mellan kl 16 – 17.30 är det informationsträff för forskarskolan i Malmö! Då kommer b.la forskarskolans ambassadörer Annelie Björkhagen Turesson och Per Germundsson berätta om