fbpx

Genomlysning av socionomfältet – Nuläge och prognoser om socionomers utbildning och arbetsmarknad

Välkommen till ett öppet digitalt lunchseminarium!

Måndagen den 9 maj kl 12.15-13.15

Detta är länken till zoom där mötet hålls: https://mau-se.zoom.us/j/68774145086

Tapio Salonen och Alexandru Panican presenterar valda delar ur sin rapport Genomlysning av socionomfältet. Nuläge och prognoser om socionomers utbildning och arbetsmarknad skriven på uppdrag av Förbundet Sveriges Socionomutbildningar (Fssoc). Ett tydligt resultat i rapporten är att knappt 3 procent av socionomerna vidareutbildar sig genom att ta en masterexamen. Samma siffra för sjuksköterskor är drygt 52 procent. Hur kan skillnaden komma sig? Seminariet tar upp denna och liknande frågor som dagens förhållanden aktualiserar. Frågorna rör kompetensnivå och vidareutbildningsmöjligheter men också återväxten av forskare i socialt arbete. Har en masterexamen ett värde? Vad skulle en höjd kompetensnivå innebär för det sociala arbetet? Är det önskvärt att förändra utbildningsmönstret? Vad skulle lärosätena kunna göra? Tapio Salonen är professor i socialt arbete vid Malmö universitet och Alexandru Panican är docent i socialt arbete vid Lunds universitet.

Har du frågor eller vill ha tillgång till rapporten, maila Carin Cuadra, carin.cuadra@mau.se

Varmt välkomna!
Carin Cuadra och Marie Engqvist Ridell för styrelsen Forsa Syd.

Forsa Syd är lokalavdelningen av Förbundet för forskning i socialt arbete. Forsa vill stärka samarbetet mellan det sociala arbetets forskning, utbildning, praktik och invånare bland annat genom att vara en mötesplats för samtal. 

Genomlysning av socionomfältet – Nuläge och prognoser om socionomers utbildning och arbetsmarknad

Datum

maj 24 2022

Tid

5:00 am - 6:30 pm

Platser

Digitalt
Kategori
Forsa Syd

Arrangör

Forsa Syd
Webbplats
http://www.forsa.nu/avdelningar/syd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.