Om ansökan


Utlysningen

Forskarskolans ansökningsperiod har öppnat och är öppen till och med 9 mars 2020. Länk till utlysningen som samordnas av Lunds universitet hittar du här. Vid frågor, kontakta sofia.rydh@soch.lu.se eller forskarskolans föreståndare.

Denna gång prioriteras ansökningar som rör omsorg, äldre och funktionshinder samt angränsande ämnen som t.ex. psykisk ohälsa, men alla med forskningsprojekt som berör socialt arbete är välkomna att söka.

Vid antagning till forskarskolans forskarutbildning 2020 startar studierna i samband med att höstterminen drar igång, 31/8-2020. Mer information om viktiga datum finns längre ner på denna sida.

Forskarskolans tredje och sista utlysning som öppnar i slutet på 2021 kommer att hållas helt öppen.

Forskarskolan vänder sig till dem som vill forska på halvtid och fortsätta arbeta i socialtjänsten på halvtid. Under studietiden finansierar forskarskolan 50 % av lönen för den forskarstuderande, vilket motsvarar 25 % av heltidslönen.


Anställning i socialtjänsten

Är du tillsvidareanställd i en kommun och arbetar med något som rör socialtjänstens verksamhet (exempelvis socialförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen samt i vissa fall arbetsmarknadsförvaltningen m.fl) kan du ansöka till forskarskolan. Vi ämnar att ha en bred och inkluderande syn kring vad socialtjänst innebär, vilket innebär att andra arbetsgivare än ovan även kan vara aktuella. Är du osäker om din anställning räknas in under ”socialtjänst” så kontakta forskarskolans föreståndare.

Under vanliga frågor och svar går det att läsa mer om forskarskolan.


Inför
ansökan

Klicka på bilden för att öppna och ladda hem forskarskolans broschyr (PDF, 3 MB)

En förutsättning för antagning är att ansökan sker med arbetsgivarens stöd. Ett avtal mellan universitet och arbetsgivare kommer att upprättas i samband med antagning. Här finns ett exempelavtal att se.

Även om ansökningsperioden ännu inte öppnat, kan det vara bra att börja fundera på potentiella forskningsområden att studera samt tala med arbetsgivaren om möjligheterna att delta i forskarskolan.

Ansökan ska förutom CV och personligt brev innehålla en forskningsplan, ett intyg från arbetsgivaren samt självständiga arbeten (uppsats). I ansökan väljs även prioriterat lärosäte vid antagning. Lunds universitet kommer att samordna ansökningsprocessen och en länk till ansökan kommer att läggas upp här när den har öppnat.

Vad är en forskningsplan?

En forskningsplan för en planerad licentiatuppsats ska omfatta cirka 3 sidor exkl. referenser. Planen bör innehålla en problemformulering och forskningsfrågor, orienterande kommentarer om forskningsområdet, en redogörelse för en eller flera planerade studier och metodologiska överväganden för dessa. Planen ska visa tänkbar inriktning för den sökandes forskning och utgör ett underlag för att bedöma den sökandes förmåga att identifiera potentiellt intressanta frågor och diskutera metod i förhållande till planerad forskning.

Forskarskolan erbjuder stöd i formulering av forskningsplaner. Kontakta forskarskolans ambassadörer för detta.


Träffar i höst

  • 14-16 september i Lund och Malmö
  • 14-15 oktober i Varberg
  • 23-24 november i Växjö
  • 10 februari i Växjö
  • Fler datum kommer att tillkomma