Frågor och svar om ansökan

Den 17 december kl 12.00 bjuder två av forskarskolans ambassadörer Sofia Enell och Åsa Söderqvist Forkby från Linnéuniversitetet in till ett kort möte med chans att få information om och ställa frågor om forskarskolan.

Här hjälper vi dig med svar på frågor som:
  • Vad är bra att tänka på inför ansökan?
  • Vad ska ingå i ansökan?
  • Hur ser ansökningsprocessen ut?
  • På vilket sätt kan jag få hjälp med att utveckla min forskningsidé?

MÖTESLÄNK:  https://lu-se.zoom.us/meeting/register/u5Evc-morTMoGNBNqhFxLaRpbe9q-6bVmOEf

Vid dessa tillfällen finns möjlighet att få svar på frågor om forskarskolan och ansökan samt feedback på sin forskningsidé. Ansökan ska innehålla  CV, personligt brev, arbetsgivarintyg, tidigare uppsatser och en forskningsplan omfattande cirka tre sidor bifogas. Forskarskolan erbjuder stöd vid utveckling av forskningsplanen och även litteraturtips m.m.

Den 1 december lyses de 12 sista platserna till forskarskolan ut, där forskningsprojekt inom alla socialtjänstens verksamhetsområden välkomnas. Ansökningsperioden är öppen till och med 1 mars 2021 och därefter startar studierna till höstterminen 2021.

Forskarutbildningen bedrivs på halvtid under fyra år och som forskarstuderande medarbetare behåller du din lön och anställning i socialtjänsten, forskarskolan går även in och finansierar 50 % av lönen under studietiden, dvs 25 % av heltidslönen.

Syftet med forskarskolan är att bidra till en långsiktig kunskapsbyggnad inom socialtjänsten och att stärka kopplingen mellan universitet och socialtjänst, för att på så sätt öka förutsättningarna för praktiknära forskning. Forskningen ska ligga nära socialtjänstens verksamhet och svara mot behov som finns i praktiken.

Forskarskolan drivs i nära samarbete med de deltagande kommunerna och kontinuerlig karriärplanering för den forskarstuderande medarbetaren och kunskapsdelning är hörnstenar i forskarskolans verksamhet. Genom deltagandet får hela arbetsplatsen kontinuerlig tillgång till den kunskap som produceras inom forskarskolan men också kunskap kring hur forskning bedrivs.

Forskarskolans ambassadörer är forskare vid forskarskolans medverkande lärosäten och förutom att hjälp till att sprida ordet om forskarskolan finns de som stöd i att utifrån en forskningsidé formulera forskningsplanen som ska bifogas i ansökan till forskarskolan.

Varmt välkommen den 17 december!

Frågor och svar om ansökan

Datum

dec 17 2020
Expired!

Tid

12:00 - 13:00

Mer info

Möteslänk

Platser

Zoom

Arrangör

Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten
Telefon
0738060570
E-post
sofia.rydh@soch.lu.se
Möteslänk