Webbinarium om överförbarhet inom socialtjänsten

Spridningen av evidensbaserad praktik internationellt har resulterat i en ökning av empiriskt stödda insatser (ESI) och ett växande antal kontrollerade prövningar av importerade ESI. Resultaten av dessa kontrollerade försök är blandade. Ibland fungerar de importerade insatserna lika bra i sin nya kontext, men ibland uteblir effekterna.

12 doktorander till de sista platserna i forskarskolan

12 doktorander till de sista platserna i forskarskolan

Under våren genomförde forskarskolan den sista utlysningen inom ramen för projektet som ingår i satsningen på tillämpad välfärdsforskning. Utlysningen riktade sig till alla socialtjänstens verksamhetsområden och resulterade i att 12 yrkesverksamma nu antagits till fyra års forskarstudier på halvtid vid någon av forskarskolans medverkande universitet, i kombination med fortsatt arbete i socialtjänsten.

Frågor och svar om ansökan

Den 18 december kl 13.00 bjuder två av forskarskolans ambassadörer Lina Ponnert och Martin Bergström in till ett kort möte med chans att få information om och ställa frågor om forskarskolan.

Frågor och svar om ansökan

Den 18 december kl 13.00 bjuder två av forskarskolans ambassadörer Lina Ponnert och Martin Bergström in till ett kort möte med chans att få information om och ställa frågor om forskarskolan.

Introduktion för forskarskolans doktorander

Den första september välkomnas forskarskolans senaste tillskott, åtta doktorander, till de fyra medverkande lärosätena och nu i mitten av september har de sin första gemensamma träff inom ramen för forskarskolans introduktionskurs. Under de kommande fyra åren ska dessa åtta  bedriva

Fokus: Forskning i socialtjänsten

Den 10 februari 2021 bjuder forskarskolan in till en digital förmiddag om forskningsnära praktik och en fortsatt digital eftermiddag för dig som vill samtala vidare eller söka till forskarskolan. Läs mer om anmäl dig här.

Forskarskolans ansökningsperiod stänger

Mellan den 1 december 2020 och den 1 mars 2021 pågår ansökningsperioden till forskarskolans sista utlysning, där forskningsprojekt inom alla socialtjänstens verksamhetsområden välkomnas (individ- och familjeomsorg, funktionsstöd och äldreomsorg). Läs mer om forskarskolan under “om forskarskolan”