Vilka kurser ingår i forskarskolan? - Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten

37,5 högskolepoäng i kurser som primärt ska tas i början av studierna, dvs. år 1 och 2. 30 hp är obligatoriska kurser.

  • Introduktion, 7,5 hp
  • Kvalitativ metod, 7,5 hp
  • Kvantitativ metod, 7,5 hp
  • Generiska färdigheter, 7,5 hp
  • Valbar teoretisk ämneskurs, t.ex. ”barn”, i samverkan med nationella forskarskolan RSSW.
Vilka kurser ingår i forskarskolan?

Comment on this FAQ

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *