För att vara behörig krävs vanligtvis en magister- eller masterexamen samt en tillsvidareanställning inom socialtjänsten, läs mer om vad detta innebär under fliken behörighetskrav. Forskarskolan riktar sig särskilt till dem som vill vara verksamma i praktiken med forskningskunskap.

Behörighet till utbildning på forskarnivå har den som (1) avlagt examen på avancerad nivå (vanligen en magister- eller masterexamen), eller (2) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller (3) på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Förutom denna allmänna behörighet behövs minst 30 hp inom huvudområdet socialt arbete på avancerad nivå eller motsvarande kunskaper som förvärvats inom eller utom landet. Samt ett självständigt arbete (uppsats) om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller arbeten som till sin kvalitet och omfattning kan anses motsvara detta. En socionom med examen de senaste tio åren har vanligen 30 hp socialt arbete i sin socionomexamen. En uppsats på 15 hp avancerad nivå motsvaras av en magisteruppsats.

Är du osäker vad detta innebär för dig så kontakta någon av de ansvariga för forskarskolan

Vem kan ansöka?
Vem kan ansöka?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *