Hur tar jag reda på om jag kan tillgodoräkna mig tidigare utbildning? - Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten

Inga förhandsbedömningar görs. Du behöver ansöka till forskarutbildningen för att kunna få dina tidigare studier prövade.

Hur tar jag reda på om jag kan tillgodoräkna mig tidigare utbildning?

Comment on this FAQ

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *