Forskarskolan ämnar ha en bred och inkluderande syn på vad socialtjänst kan innebära. Exempel på det som inom ramen för behörighet till forskarskolan kan räknas som socialtjänst är, förutom kommunala förvaltningar, kommunalt ägda bolag (exempelvis bostadsbolag eller vårdbolag) som arbetar under socialtjänstlagen eller med frågor som rör socialtjänstens verksamhetsområden. Ett annat exempel kan vara regionala förbund där kommuner samverkar kring socialtjänstfrågor. Det som är viktigt vid mindre direkt koppling till socialtjänsten är att det i ansökan framgår hur kunskapen ska komma socialtjänsten till godo.

Socialtjänstens verksamhetsområden innefattar individ- och familjeomsorg, funktionsnedsättningsomsorg samt äldreomsorg.

Dessa områden omfattar till exempel:

  • barn- och ungdomsvård
  • ekonomiskt bistånd
  • familjerätt
  • missbruks- och beroendevård
  • nyanlända barn och vuxna
  • socialpsykiatri
  • stöd och hjälp till äldre personer
  • stöd och service till personer med funktionsnedsättning
Vad menas med anställning i socialtjänsten?
Vad menas med anställning i socialtjänsten?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *