Vad menas med anställning i socialtjänsten? - Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten

Är du tillsvidareanställd i en kommun och arbetar med något som rör socialtjänstens verksamhet (exempelvis socialförvaltningen, vård- och omsorgsförvaltningen samt i vissa fall arbetsmarknadsförvaltningen m.fl) kan du ansöka till forskarskolan. Vi ämnar att ha en bred och inkluderande syn kring vad socialtjänst innebär, vilket innebär att andra arbetsgivare än ovan även kan vara aktuella. Är du osäker om din anställning räknas in under ”socialtjänst” så kontakta forskarskolans föreståndare.

Vad menas med anställning i socialtjänsten?

Comment on this FAQ

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *