En licentiatutbildning innebär två års heltidsstudier, eller som i detta fall, fyra års halvtidsstudier som motsvarar 120 högskolepoäng. Minst 30 hp ska vara kurser och minst 60 hp licentiatuppsats. I detta fall är kursdelen 37,5 hp och licentiatuppsatsen (avhandlingen) 82,5 hp. Denna forskarutbildning bedrivs på deltid för att göra det möjligt för doktoranderna att fortsätta vara yrkesverksamma under studietiden. Genom detta stärks kopplingen mellan universitet och socialtjänst – och förutsättningarna för praktiknära forskning ökar.

Vad innebär en licentiatutbildning?
Vad innebär en licentiatutbildning?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *