Då syftet med forskarskolan är att främja kunskapsbildning inom socialtjänsten är tanken att doktoranden ska återgå till arbete i socialtjänsten efter avslutade studier. Vilka arbetsuppgifter det kommer att innebära, och hur socialtjänsten kommer att arbeta med att även efteråt ta tillvara på forskarkompetensen, får utvecklas i varje enskilt fall.

Vad händer efter avlagd licentiatexamen?
Vad händer efter avlagd licentiatexamen?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *