Vad gör jag om mitt forskningsprojekt inte passar in i den tematiska utlysningen 1 eller 2? - Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten

Utlysning ett och två som sker under forskarskolans två inledande år är riktade mot (1) barn, unga och familj och (2) omsorg, äldre och funktionshinder. Det är välkommet att inkludera eller kombinera fler forskningsområden, till exempel ”barn till missbrukande föräldrar”, ”äldreomsorg och digitalisering” eller ”försörjningsstöd till äldre invandrare/till barnfamiljer” etc. Det kommer längre fram att beslutas om sista utlysningen ska ha någon inriktning och i så fall vilken.

Vad gör jag om mitt forskningsprojekt inte passar in i den tematiska utlysningen 1 eller 2?

Comment on this FAQ

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *