Ska leda till en licentiatexamen på fyra år.

Sker på halvfart för att forskarstuderanden ska kunna fortsätta vara yrkesverksamma under studietiden.

▪ Forskningen ska ligga nära socialtjänstens verksamhet och svara mot behov som finns i praktiken.

Antagning sker i nära samarbete med arbetsgivarna. Forskarskolan betalar halva lönen för forskarstudierna, dvs. 25 % av en heltid, resterande lönekostnader betalar arbetsgivaren.

Den kunskap som produceras i forskarskolan kommer kontinuerligt att återföras till arbetsplatsen på lämpligt och överenskommet sätt samt genom forskarskolans årliga konferens.

Det första året för den forskarstuderande präglas främst av kurser som behandlar bland annat introduktion till forskarstudier och vetenskaplig metod. Kurserna hålls i internatform, antingen med övernattning eller över dagen och 1-2 gånger i månaden.

Detta för att ge bra förutsättningar för den studerande att fortsätta vara yrkesverksam samt möjliggöra för studerande med lång restid att kunna delta i forskarskolan. Mer specifik information kring forskarutbildningen hittas i studieplanen nedan.

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå till licentiatexamen i socialt arbete inom den nationella forskarskolan för tillämpad välfärdsforskning, 120 hp (PDF, 65 kB)

Kursplan för introduktionskurs i socialt arbete som forskningsämne, 7,5 hp (PDF, 65 kB)

Vem kan söka?

Grundkriterierna för antagning till forskarskolan är anställning inom socialtjänsten samt behörighet för forskarutbildning, vilket bland annat kan innebära en magister- eller masterexamen eller motsvarande.

Om forskarutbildningen
Om forskarutbildningen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *