När startar forskarutbildningen 2021? - Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten

Vid antagning påbörjas forskarstudierna i samband med höstterminen 2021, alltså 30/8.

När startar forskarutbildningen 2021?

Comment on this FAQ

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *