Måste jag bo på eller i nära anslutning till studieorten? - Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten

Nej, dock kräver forskarstudierna relativt hög närvaro i forskarmiljön på universitet.

Måste jag bo på eller i nära anslutning till studieorten?

Comment on this FAQ

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *