Allmän studieplan för forskarskolan.

Fyra kurser på forskarutbildningsnivå är obligatoriska i forskarskolan. Tre av dessa läser doktoranderna under första året. Den fjärde kursen i generiska kunskaper och färdigheter löper under hela forskarutbildningstiden (4 år). Se och ladda ner kursplaner inkl. litteraturlistor nedan.

Kursplan introduktionskurs

Kursplan kvalitativ metod

Kursplan kvantitativ metod

Kursplan generiska kunskaper och färdigheter

Allmän studieplan & kursplaner
Allmän studieplan & kursplaner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *