Har utlysningen för 2021 någon tematisk inriktning? - Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten

Nej, den tredje och sista utlysningen kommer att hållas helt öppen för alla typer av praktiknära forskningsprojekt som rör socialt arbete.

Har utlysningen för 2021 någon tematisk inriktning?

Comment on this FAQ

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *