Hur fördelas arbetstiden mellan arbetsplats och universitet? - Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten

Den studerande förväntas vara en del av universitetsmiljön och aktivt delta i universitetsaktiviteter vilket kräver närvaro vid det lärosätet doktoranden blivit antagen till. Arbetssituationen ska i övrigt vara ordnad så att halvtidsstudier är möjligt och arbetsgivaren ska vara delaktig i planering med doktoranden och dennes forskning. Hur detta exakt går till görs upp för varje enskild doktorand, då restid och arbetsroll spelar in.

Hur fördelas arbetstiden mellan arbetsplats och universitet?

Comment on this FAQ

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *