Image

Tryck på bilden ovan för att läsa Fortes broschyr om forskarskolan (PDF, 229 kB)

Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har beviljat medel för en nationell forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten.

Detta baseras i sin tur på regeringens forskningsproposition
för “kunskap i samverkan – för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft”.

Forskarskolan är del av Fortes forskningsprogram om tillämpad välfärd och syftar till att långsiktigt bidra till kunskapsuppbyggnad inom socialtjänsten, baserat på implementering och användning av forskning i klientbaserat socialt arbete.

Forskarskolans inriktning ska även svara mot prioriterade kunskapsbehov inom socialtjänsten. Dessa är bland annat fokuserade på uppföljning och effekter av insatser, digitalisering och arbete med evidensbaserad kunskap. Här går det att läsa mer om detta.

Bakgrund
Bakgrund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *