Är det möjligt att skicka in flera ansökningar för olika forskningsprojekt? - Forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten

Nej, varje person söker med endast ett projekt.

Är det möjligt att skicka in flera ansökningar för olika forskningsprojekt?

Comment on this FAQ

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *