Verksamhetsbeskrivningar

Forskarskolans årliga verksamhetsbeskrivningar beskriver det gångna året och planer för det kommande. Verksamhetsbeskrivning 2023-2024 Verksamhetsbeskrivning 2022-2023 Verksamhetsbeskrivning 2021-2022 Verksamhetsbeskrivning 2020-2021 Kommunikationsplan 2019-2020

Unga och tramadol

Kristin ArveLunds kommun, Lunds universitetkristin.arve@soch.lu.se

Allmän studieplan & kursplaner

Allmän studieplan för forskarskolan. Fyra kurser på forskarutbildningsnivå är obligatoriska i forskarskolan. Tre av dessa läser doktoranderna under första året. Den fjärde kursen i generiska kunskaper och färdigheter löper under hela forskarutbildningstiden (4 år). Se och ladda ner kursplaner inkl.

Projektansökan

Ansökan om en nationell forskarskola för yrkesverksamma inom socialtjänsten ska bidra till en långsiktig utveckling av kompetens och kunskap inom socialtjänsten och baseras på ett partnerskap mellan fyra lärosäten. Forskarskolan antar tio doktorander årligen på licentiatnivå under tre år. Den

Vad händer efter forskarskolan?

Efter forskarskolan är förhoppningen att den som deltagit ska vara ett lysande exempel på en forskande praktiker, en expert på sitt forskningsområde och en ambassadör samt viktig aktör för att vidare koppla ihop socialtjänsten med forskning inom socialt arbete och