Behörighetskrav

Grundkriterierna för antagning till forskarskolan är en anställning i socialtjänsten samt behörighet till forskarutbildning, vilket vanligtvis innebär en magister- eller masterexamen, eller motsvarande. Vad är socialtjänst? Forskarskolan ämnar ha en bred och inkluderande syn på vad socialtjänst kan innebära. Exempel

Inför ansökan

Mellan 2019–2021 kommer forskarskolan för yrkesverksamma i socialtjänsten att anta sammanlagt 30 doktorander för halvtidsstudier under fyra år. En förutsättning för antagning är att ansökan sker med arbetsgivarens stöd. Ett avtal mellan universitet och arbetsgivare kommer att upprättas i samband

Om forskarutbildningen

▪ Ska leda till en licentiatexamen på fyra år. ▪ Sker på halvfart för att forskarstuderanden ska kunna fortsätta vara yrkesverksamma under studietiden. ▪ Forskningen ska ligga nära socialtjänstens verksamhet och svara mot behov som finns i praktiken. Antagning sker

Bakgrund

Tryck på bilden ovan för att läsa Fortes broschyr om forskarskolan (PDF, 229 kB) Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) har beviljat medel för en nationell forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten. Detta baseras i sin tur på regeringens forskningsproposition