Att skapa en gynnsam miljö för forskning och praktik i socialt arbete i samverkan

Att skapa en gynnsam miljö för forskning och praktik i socialt arbete i samverkan

Nyfikenhet, engagemang, resurser – vad krävs egentligen för att skapa bra förutsättningar för praktiknära forskning och forskningsnära praktik? Syftet med konferensen var att lyfta möjligheter och utmaningar med olika former av forskning och praktik i samverkan, utbyta erfarenheter samt vara en mötesplats för forskare och yrkesverksamma i socialtjänsten med chans till att knyta kontakter. Totalt deltog 150 personer under konferensen, som gav värdefulla insikter om vikten av forskningsbaserad praktik.