Planseminarium Linda Arvidsson

Planseminarium Linda Arvidsson

Att som barn bli placerad familjehem är en av de mest genomgripande samhällsåtgärderna som finns. Att bli placerad i familjehem innebär för en del barn en kortare vistelse i ett familjehem.