Mellanseminarium Kristin Arve

Mellanseminarium Kristin Arve

Unga och tramadol – berättelser om att försöka sluta Kristin Arve, samverkansdoktorand (Lunds universitet, Lunds kommun) presenterar sin pågående forskningsstudie. Plats: Eden (sal: Ed235) och digitalt via Zoom. Den illegala användningen av narkotikaklassade läkemedel bland unga uppmärksammas som ett växande

Mellanseminarium Lejla Mesinovic Klecina

Mellanseminarium Lejla Mesinovic Klecina

En studie om frontlinjearbete med orosanmälningar inom den sociala barn- och ungdomsvården Lejla Mesinovic Klecina, samverkansdoktorand (Göteborgs universitet, Göteborgs Stad) presenterar sitt pågående avhandlingsprojekt. Ordförande vid seminariet: Tina Olsson, institutionen för socialt arbete, GU. Opponent vid seminariet: Helena Johansson, institutionen för

Mellanseminarium Kerstin Tingberg

Mellanseminarium Kerstin Tingberg

Sedan år 2014 är socialtjänsten skyldig att inleda en utredning om det finns oro för att ett barn kan ha utsatts för våld av en närstående, samt bedöma barnets behov av stöd och hjälp på kort såväl som lång sikt. Det saknas idag nationell kunskap om ojämlikhetsmönster i socialtjänstens insatser inom barnavården. Studiens avsikt är att bidra till att fylla denna kunskapslucka.Forskningsprojektet tar avstamp i att alla barn som vistas och bor i Sverige har en lagstadgad rätt att få tillgång till socialtjänstens insatser på lika villkor. Syftet med studien är att undersöka om det förekommer skillnader i socialtjänstens utredningsarbete, i bedömningar och i beslut om insats, som inte kan förklaras av det individuella barnets behov.

Mellanseminarium Petra Höglund

Kunskap och lärande genom systematisk uppföljning av socialtjänstens öppenvårdsinsatser för barn och unga Den 12 oktober kl. 10-12 har Petra Höglund (Linnéuniversitetet, Växjö kommun) sitt mittseminarium. Seminariet kommer att vara på plats med möjlighet till digitalt deltagande. Kontakta sofia.rydh@soch.lu.se om