Unikt samarbete i forskningsprojekt om moralisk stress och aktörskap i svensk äldreomsorg

Unikt samarbete i forskningsprojekt om moralisk stress och aktörskap i svensk äldreomsorg

Projektet är unikt eftersom forskningen även utförs i samarbete med tre yrkesgrupper inom äldreomsorgen, lokala politiker och fackliga organisationer i tre kommuner, samt två utbildningsanordnare inom vård och omsorg. Projektet kommer leda till ökad kunskap om hur moraliskt aktörskap kan främjas och bidra till en ökad kvalitet inom äldreomsorgen.