Planseminarium Lisa Norén

en illustration av en kvinna med mörkt hår som stoppar en knytnäve

Planseminarium för Lisa Norén, samverkansdoktorand (Lunds universitet, Helsingborgs stad). Mer information följer när det närmar sig!   Om Lisas forskningsprojekt: Våld i nära relation är ett stort samhällsproblem. Socialtjänsten är en instans i samhället som har ett stort ansvar för

Mellanseminarium Kristin Arve

Mellanseminarium Kristin Arve

Unga och tramadol – berättelser om att försöka sluta Kristin Arve, samverkansdoktorand (Lunds universitet, Lunds kommun) presenterar sin pågående forskningsstudie. Plats: Eden (sal: Ed235) och digitalt via Zoom. Den illegala användningen av narkotikaklassade läkemedel bland unga uppmärksammas som ett växande

Mellanseminarium Kerstin Tingberg

Mellanseminarium Kerstin Tingberg

Sedan år 2014 är socialtjänsten skyldig att inleda en utredning om det finns oro för att ett barn kan ha utsatts för våld av en närstående, samt bedöma barnets behov av stöd och hjälp på kort såväl som lång sikt. Det saknas idag nationell kunskap om ojämlikhetsmönster i socialtjänstens insatser inom barnavården. Studiens avsikt är att bidra till att fylla denna kunskapslucka.Forskningsprojektet tar avstamp i att alla barn som vistas och bor i Sverige har en lagstadgad rätt att få tillgång till socialtjänstens insatser på lika villkor. Syftet med studien är att undersöka om det förekommer skillnader i socialtjänstens utredningsarbete, i bedömningar och i beslut om insats, som inte kan förklaras av det individuella barnets behov.

Mellanseminarium Annica Markström

Mellanseminarium Annica Markström

Barn och ungas delaktighet och aktörskap i mötet med socialtjänstens öppenvård Forskarskolans doktorand Annica Markström (Malmö universitet, Malmö stad) håller halvtidsseminarium för sin forskningsstudie. Kommentator: Lektor Ulrika Levander, Socialhögskolan, LU Ordförande: Professor Lars Plantin, Mau För att delta, mejla malin.idvall@mau.se