Fokus: forskning i socialtjänsten

Fokus: forskning i socialtjänsten

Vi bjuder in till konferens Fokus: forskning i socialtjänsten Etik i forskning och praktik Den 9 februari 2022 går forskarskolans tredje årliga konferens av stapeln, denna gång med tema etik i socialt arbete med fokus på både forskning och praktik.

Fokus: Forskning i socialtjänsten

Den 10 februari 2021 bjuder forskarskolan in till en digital förmiddag om forskningsnära praktik och en fortsatt digital eftermiddag för dig som vill samtala vidare eller söka till forskarskolan. Läs mer om anmäl dig här.

Att skapa en gynnsam miljö för forskning och praktik i socialt arbete i samverkan

Att skapa en gynnsam miljö för forskning och praktik i socialt arbete i samverkan

Nyfikenhet, engagemang, resurser – vad krävs egentligen för att skapa bra förutsättningar för praktiknära forskning och forskningsnära praktik? Syftet med konferensen var att lyfta möjligheter och utmaningar med olika former av forskning och praktik i samverkan, utbyta erfarenheter samt vara en mötesplats för forskare och yrkesverksamma i socialtjänsten med chans till att knyta kontakter. Totalt deltog 150 personer under konferensen, som gav värdefulla insikter om vikten av forskningsbaserad praktik.