Digitaliseringen av socialtjänstens individ- och familjeomsorg

Digitaliseringen av socialtjänstens individ- och familjeomsorg

Den 17 november, kl. 10.00 – 11.30, arrangerar Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) ett webbinarium om digitaliseringen av socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Under webbinariet kommer de viktigaste resultaten av litteraturöversikten E-socialt arbete: En systematisk litteraturöversikt med fokus på socialtjänstens